23 lata na rynku Schowek - Wyszukiwanie tekstowe
Tel.: 22 230 20 10

NOTA PRAWNA

Prawa do serwisu https://ewakacje.pl/ („Serwis”) przysługują EWAKACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 32-400 MYŚLENICE, UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 36A, zarejestrowaną w REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000666158, NIP: 6762524064, reprezentowanym przez HUBERT ZARĘBA pod nazwą („Ewakacje.pl”).

Ewakacje.pl nie jest organizatorem imprez turystycznych, usług turystycznych ani usług dodatkowych, w tym ubezpieczeniowych, które można nabyć za pośrednictwem Serwisu, a jedynie pośrednikiem w ich sprzedaży. Ewakacje.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w której zawarciu pośredniczy.

Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty, a zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej lub sprzedaży usługi turystycznej następuje w sposób wskazany w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, którego elektroniczna wersja jest dostępna w Serwisie.

Informacje zamieszczone w Serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego, a korzystanie z nich w innych celach, w tym promocyjnych, marketingowych lub reklamowych, wymaga zgody Ewakacje.pl

Treści publikowane w Serwisie, w tym prawa do publikacji, znaków towarowych, opisów, tekstów, grafik, wykresów, zdjęć lub filmów przysługują Ewakacje.pl llub podmiotom, z którymi Ewakacje.pl zawarł stosowne umowy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Pobieranie lub drukowanie tych treści jest możliwe na warunkach wskazanych w tych ustawach.

Zamieszczone w Serwisie informacje na temat pracowników, współpracowników, ekspertów lub partnerów Ewakacje.pl stanowią ich dobra osobiste w rozumieniu art. 23 Kodeksu cywilnego i podlegają ochronie prawnej.

Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną i podlegają przepisom ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ewakacje.pl ma prawo decydowania o treściach zamieszczonych w Serwisie i jest uprawniona do dokonywania zmian danych zawartych w Serwisie, parametrów technicznych Serwisu, czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu lub całkowitego wycofania Serwisu, bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika Serwisu.

W Serwisie mogą zostać umieszczone linki przekierowujące jego Użytkownika na strony internetowe, których Ewakacje.pl nie jest administratorem. Ewakacje.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich działanie ani zamieszczone tam treści.

Ewakacje.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzone do Serwisu przez jego Użytkownika, jak również za szkody powstałe w następstwie ich wprowadzenia.

Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu jest Ewakacje.pl. Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności, której elektroniczna wersja jest dostępna w Serwisie.